Wat we doen

INFRAprojecten

INFRAbureau DEMEY begeleidt zowel private als publieke partners bij de realisatie van hun INFRAprojecten van A tot Z. Wij bieden onze klanten een multifunctioneel projectteam aan die ervaring en kennis heeft over alle aspecten van het ontwerp en de werfopvolging. Voor private bouwprojecten werken we samen met externe architectenbureaus en landschapsarchitecten om vooral de mobiliteits- en de waterhuishoudingconcepten te toetsen aan de actuele beleidskeuzes. Wij zijn sterk in het administratieve beheer van onze dossiers zoals omgevingsvergunningen, subsidieprocedures en toepassing van de wetgeving van overheidsopdrachten).

Wat we doen

INFRAstudies

Wij maken ook aparte INFRAstudies op, die al dan niet gerelateerd zijn aan een toekomstig bouwproject. Door de kennis van onze eigen deskundigen in elk domein van de infrastructuur, kunnen wij meerdere nevenstudies zelf uitvoeren.

Voor specifieke studies als archeologie of bodem- en infiltratieonderzoek nemen wij de coördinatietaak voor de planning en de afwerking van de rapporten op ons, zodat de opdrachtgever kan rekenen op een vlot ontwerpproces.

Wij verkiezen digitale vergaderingen boven coronaproof vergaderen.

INFRA met vertrouwen

Vandaag stellen we graag onze eerste nieuwsbrief aan jullie voor. Het is de bedoeling dat wij onze partners 2 keer per jaar (in februari en september) informeren over het reilen en zeilen van ons INFRAbureau en daarbij zowel trends als mooie projecten willen uiteenzetten. Wij geloven sterk dat wij met een wederzijds vertrouwen onze studies en projecten nog beter kunnen maken en opvolgen, daarom geven we deze nieuwsbrief de toepasselijke titel “INFRA met vertrouwen” mee.

Wenst u onze e-nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen ? Stuur een bericht naar e-nieuwsbrief@demey.be, dan krijgt u de nieuwsbrief in uw mailbox.