Over ons

Studiebureau infrastructuur
= INFRAbureau

Ons studiebureau is in 1964 opgericht onder de naam Altec en levert al  60 jaar kwaliteitsvolle dossiers van INFRAprojecten af en stelt creatieve oplossingen voor van diverse INFRAstudies. In een beperkte actieradius van 40 km rondom ons kantoor in Roeselare bieden wij onze opdrachtgevers een efficiënt procesverloop en een proactieve opvolging vanaf het voorontwerp tot en met de oplevering van de werken.

Wij werken succesvol samen met landschapsarchitecten voor de inrichting van de publieke ruimte en architectenbureaus voor hedendaagse bouwprojecten. In de afgelopen decennia kende ons kantoor een gestadige groei van de omzet, maar vooral door het dynamisme en enthousiasme van onze plichtsbewuste medewerkers en de continue samenwerking met onze opdrachtgevers, zien wij de toekomst rooskleurig tegemoet.

Onze filosofie

De methodologie van een project is gebaseerd op volgende 4 pijlers.

Participeren

Ontwerpen is meer dan een plan maken, wij engageren ons om de kennis van en het respect voor de maatschappelijke context van een project te laten uitgroeien tot een harmonisch en duurzaam geheel.

Anticiperen

Een proactieve voorbereiding van het overleg vermijdt bijsturingen of wijzigingen in een latere fase. Dit is voordelig voor de doorlooptijd en de budgetbeheersing.

Coördineren

We zijn als regisseur-coach auteur en bewaker van het ontwerp en zoeken steeds naar een compromis bij de betrokken actoren en doelgroepen. Als regisseur zetten we het project op het juiste spoor en sturen we het in de gewenste richting en als coach zorgen we dat de juiste spelers worden gebruikt om de beste tactiek te kunnen toepassen.

Integreren

Keuzes op het ene domein hebben consequenties op het andere. Inzake conceptkeuzes van waterbeheersing, mobiliteit, publieke ruimte en landschappelijke integratie is het onze betrachting om het eindresultaat er niet te laten uitzien als een verzameling van diverse “hokjes-denken”-gerichte voorwaarden, wij pakken de zaken multidisciplinair aan.

Onze aanpak

Het projectteam voor elke opdracht bestaat uit 3 kernleden.

Projectmanager

neemt de leiding van het team en volgt alle projecten nauwgezet op

Projectleider ontwerp

begeleidt het INFRAproject tijdens de ontwerpfase t.e.m. de aanbesteding en krijgt ondersteuning van de leden van de diverse studiecellen ruimte, verkeer, water en milieu

Projectleider uitvoering

begeleidt het INFRAproject tijdens de uitvoeringsfase vanaf de gunning van de aannemer.

Deze functieverdeling wordt sinds lang in ons bureau op die manier succesvol toegepast omdat de organisatie van beide fasen anders verloopt. Onze interne projectorganisatie waarborgt de overdracht van de informatie doorheen het proces. Ook de interne medewerkers zoals de landmeter, veiligheidscoördinator of de afkoppelingsdeskundige en de externe partners zoals de bodemsaneringsdeskundige, archeoloog of Tracimatdeskundige worden tijdig bij het proces betrokken. Wij zorgen eveneens voor een perfecte coördinatie met de nutsmaatschappijen en andere bouwpartners zodat plannen en documenten zowel administratief als technisch volledig en volgens de afgesproken planning afgeleverd worden.

Onze troeven

Ervaring van openbare werken en kennis van de inrichting van de publieke ruimte.

De spirit van een compact projectteam gecombineerd met een degelijke know-how en flexibel werksysteem leidt tot een vlotte samenwerking en een garantie voor een korte doorlooptijd.

Gedurende het ganse ontwerpproces houden wij een kostenevaluatie van het INFRAproject bij. Door gebruik te maken van een actuele prijzendatabank van gelijkaardige werken kan in de voorontwerpfase reeds een realistische kostenraming voorgelegd worden. Wij zijn van oordeel dat een voortreffelijke budgetbewaking voor de opdrachtgever een geruststelling mag betekenen.

Ons team zet sterk in op klantgerichtheid. Onze projectmanagers, waaronder de gedelegeerd bestuurder, hebben een dienstanciënniteit van minstens 20 jaar in ons kantoor zodat een vlot en efficiënt verloop van het ontwerp verzekerd is en continuïteit gegarandeerd blijft. Wij verkiezen een langetermijn-relatie met de klant en kijken altijd verder dan de uitwerking van één project.

Over ons team

Ons getalenteerd en ervaren team levert verbluffende resultaten

Ons team van 25 medewerkers is een mix van jonge bouwkundige ingenieurs en academici aangevuld met ervaren CAD-tekenaars en administratieve en technische medewerkers.

INFRAbureau DEMEY beschikt over een gestructureerde interne organisatie om elke ruimtelijk plan, verkeerstechnisch knelpunt of waterprobleem op de juiste manier aan te pakken.

Ons studiebureau is onderverdeeld in 5 afdelingen (Ontwerp, Uitvoering, Tekenbureau, Meetbureau, Administratie) die ondersteund worden door 5 studiecellen (Ruimte, Mobiliteit, Water, Vergunningen en Grondverwerving) en 5 controlecellen (Kwaliteit, Duurzaamheid, Veiligheid, Stabiliteit en Wetgeving).

Directie

Directie

Administratie

Administratie

Meetbureau

Meetbureau

Tekenafdeling

Tekenafdeling

Projectleiding ontwerp

Projectleiding ontwerp

Projectleiding uitvoering

Projectleiding uitvoering

Ons team vervoegen?

Stuur dan gerust jouw spontane sollicitatie met bijhorend CV door.