Wat we doen

INFRAprojecten

INFRAbureau DEMEY begeleidt zowel private als publieke partners bij de realisatie van hun INFRAprojecten van A tot Z. Wij bieden onze klanten een multifunctioneel projectteam aan die ervaring en kennis heeft over alle aspecten van het ontwerp en de werfopvolging. Voor private bouwprojecten werken we samen met externe architectenbureaus en landschapsarchitecten om vooral de mobiliteits- en de waterhuishoudingconcepten te toetsen aan de actuele beleidskeuzes. Wij zijn sterk in het administratieve beheer van onze dossiers zoals omgevingsvergunningen, subsidieprocedures en toepassing van de wetgeving van overheidsopdrachten.

Publieke ruimte

Publieke ruimte

Wij ontwerpen zelf of samen met een landschapsarchitect openbare pleinen en ontmoetingsplekken waar jong en oud zich goed voelen. Dikwijls gaat dit gepaard met een participatie-proces met de burger, waar wij de opdrachtgever optimaal begeleiden om tot een efficiënt compromis te komen. De nieuwe ruimte wordt hedendaags ingericht met nadruk op ontharding en gebruik van duurzame materialen.

Mobiliteit

Mobiliteit

Een belangrijke factor bij de herinrichting van wegen is het zoeken naar een balans tussen de stroom van het gemotoriseerd verkeer en de aandacht voor de zwakke weggebruikers. Met onze ervaring hebben wij reeds talloze mobiliteitsoplossingen uitgewerkt volgens het STOP-principe (prioriteit voor de stappers en trappers) tot tevredenheid van de buurtbewoners en de beleidsmensen. Wij garanderen ook een vlotte procedure om subsidies van het fietsfonds of het Agentschap Wegen en Verkeer binnen te halen.

Riolering

Riolering

Wij zijn zeer vertrouwd met het ontwerp en de uitvoering van gescheiden rioleringen in bestaande centrumstraten of buitengebieden. Samen met de verschillende Vlaamse rioolbeheerders, onderzoeken wij de mogelijkheden van afkoppeling en infiltratie van het regenwater en het duurzaam gravitair afvoeren het afvalwater. Wij bieden de gemeentelijke rioolbeheerders advies bij de opmaak van subsidiefiches en hemelwaterplannen.

Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

Ons kantoor werkt samen met diverse bouwheren en hun architecten aan de inrichting van de omgeving rondom de gebouwen voor kantoor- en woonfaciliteiten. Wij zijn een steunpilaar door onze grondige kennis van de procedures voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en eigendomsaktes. Hoewel het creatieve aspect van de bouwproject aan anderen toebehoort, staan wij ter beschikking voor het projectmanagement en de uitwerking van het uitvoeringsdossier.

Woonwijk

Woonwijk

Wij ontwerpen met evenveel enthousiasme zowel kleinschalige verkavelingen voor een particulier als grootschalige groepswoningbouw voor professionele verkavelaars. Het is onze taak om het stedenbouwkundige idee van de architect te laten overeenstemmen met een toegankelijk wegennetwerk in een groene ruimte. Het is een meerwaarde dat wij zelf de deskundigheid in huis hebben voor alle aspecten van het ontwerp.

Bedrijvenzone

Bedrijvenzone

Wij ontwerpen zowel voor intercommunales als voor professionele ontwikkelaars het inrichten van nieuwe bedrijvenzones. Gezien de grote verharde oppervlaktes, is het voorzien van ruimte voor waterbeheersing prioritair. Ook voor de revitalisering van oude bedrijventerreinen kunnen wij de gemeenten begeleiden in het subsidietraject. Wij werken samen met architecten om de ontwikkeling bedrijfsverzamelgebouwen of de (her)inrichting van Diftar-recyclageparken vergund en gerealiseerd te krijgen.

Waterbeheersing

Waterbeheersing

In het verleden hebben wij al talloze oplossingen bedacht hoe het oppervlaktewater kan opgevangen worden. Naast infiltratie in de bodem en buffering om de piekdebieten te regelen, bestuderen we ook de opportuniteit om het water te stockeren tijdens drogere periodes. Dit verwerken in één duurzaam systeem, is voor ons bureau altijd een uitdaging.

Natuur

Natuur

Als ontwerper van verschillende parkbegraafplaatsen, hebben wij ervaring in huis om de natuur perfect te integreren in een publieke ruimte. Afhankelijk van de keuze van intensief of extensief beheer, voorzien wij om de biodiversiteit maximaal toe te passen. Daarnaast adviseren wij de bouwheer om een optimaal concept voor de groendaken uit te werken.

Recreatie

Recreatie

Wij hebben reeds verschillende vormen van openbare sportinfrastructuur, zoals atletiekpistes en voetbalpleinen (gras en kunstgras), ontworpen. Ook voor de inrichting van speelterreinen voor de kleuters en de peuters en speelplaatsen voor de scholen, weten wij welke normen en waarden er dienen te worden toegepast.

Klimaatneutraliteit

Klimaatneutraliteit

In samenwerking met deskundigen werken we mee aan het toepassen van nieuwe technieken die gunstig zijn tegen de klimaatopwarming. Naast het aanleggen van een warmtenet in het openbaar domein, zoeken we naar oplossingen om via ontharding en infiltratie het hitte-eiland-effect in de steden en de grondwaterschaarste te verminderen.

INFRAstudies

Naast onze projecten zijn wij ook gespecialiseerd in studies.