Wat we doen

INFRAstudies

Naast INFRAprojecten maken wij ook aparte INFRAstudies op, die al dan niet gerelateerd zijn aan een toekomstig bouwproject. Door de kennis van onze eigen deskundigen in elk domein van de infrastructuur, kunnen wij meerdere nevenstudies zelf uitvoeren.

Voor specifieke studies als archeologie of bodem- en infiltratieonderzoek nemen wij de coördinatietaak voor de planning en de afwerking van de rapporten op ons, zodat de opdrachtgever kan rekenen op een vlot ontwerpproces.

Waterhuishouding

Waterhuishouding

Een rioleringsstudie overstijgt al lang het idee ‘als de buis die afvoert maar groot genoeg is’. Zowel het berekenen van de effecten van infiltratie (SIRIO) en buffering en transport (InfoWorks ICM) en het evalueren van de hydraulische veiligheid van dergelijke concepten voor regenwater en afvalwater als het integreren van de maatregelen binnen een ruimer ontwerp zijn voor ons vertrouwde materie.

Mobiliteit

Mobiliteit

Naast het louter technische’ wegontwerp (bochtstralen, overgangsbogen, rijwegbreedtes,..) ondersteunen wij ook besturen en ontwikkelaars op vlak van mobiliteit. Daartoe voorzien wij onder andere in de opmaak van start- en projectnota’s in kader van de subsidieprocedures voor o.a. aanleg fietspaden, onderzoeken we effecten van mogelijke lokale ingrepen (lokale circulatieplannen), of ondersteunen we bij een herziening van een mobiliteitsplan volgens spoor 2 of 3. Daarnaast bieden we ook aan ontwikkelaars de opmaak van mobiliteits-effecten-rapporten (MOBER) aan, die enerzijds een kwaliteitswaarborg voor het project zelf vormt als het bouwaanvraagdossier de nodige slagkracht geeft.

Topografie

Topografie

De opmaak van verkavelingsplannen, onteigeningsplannen, de officiële registratie ervan (precad), evenals opmetingen en uitzettingen op het terrein behoren allemaal tot de mogelijkheden, en kunnen we dus in-house mee aanbieden.

Ruimtelijke planning

Ruimtelijke planning

Wij denken graag actief mee over een kwalitatieve invulling van een gebied, om zo – op basis van onze kennis van tal van betrokken deeldisciplines – tijdig mee te kunnen zorgen voor een optimale integratie ervan in de basisconcepten van het ontwerp. Dat doen we zowel op projectontwerp niveau, als op niveau van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Afkoppeling

Afkoppeling

Aanleg van een gescheiden riolering in de straat heeft maar nut als ook de particulier de lijn doortrekt. Wij trachten zo grondig mogelijk de bestaande toestand te inventariseren en zoeken in samenspraak met de particulier naar een oplossing op maat om ook op privaat domein aan de vereisten te voldoen. Een technisch correct voorstel met een zo beperkt mogelijke aanlegkost, begeleiding van het subsidietraject en het keuren van de private rioleringsstelsels behoren tot ons takenpakket.

GIS

GIS

GIS en CAD zijn steeds nauwer verweven. We zetten dan ook stevig in op integratie in beide richtingen: gebruik van GIS-data ter ondersteuning van CAD-werk (hoogtemodellen, riooldatabanken, KLIP-data, achtergrondmateriaal bij kaarten), en het gebruik van CAD-data voor opmaak GIS-data. We maken zelf GIS-data zoals (KLIP-)rioleringsdatabanken, inventarissen van de toestand van landbouwwegen of digi-RUP-shapefiles.

INFRAprojecten

Naast onze studies zijn wij ook gespecialiseerd in projecten.