Referenties

INFRAstudies

Waterhuishouding

 • Hydronautstudies Aquafin
 • SIRIO-studies nieuwe ontwikkelingen in Zuid-West-Vlaanderen
 • ICM-studies bovengemeentelijke en gemeentelijke rioleringssubisidieprojecten
 • Hemelwaterplan : afkoppeling oppervlaktewater van het rioleringsstelsel
 • Klein- en grootschalige oplossingen wateroverlast
 • Watertoets bij omgevingsvergunningsaanvraag bouwprojecten

Mobiliteit

 • Sneltoets mobiliteitsplan
 • Mobiliteitsplannen spoor 2 (Meulebeke)
 • Mobiliteitsplannen spoor 3 (Wielsbeke, Langemark-Poelkapelle)
 • Start- en projectnota voor gesubsidieerde wegenisprojecten
 • Mober bij grootschalige bouwprojecten (m.i.v. kruispunttelling)
 • Mobiliteitstoets bij omgevingsvergunningsaanvraag bouwprojecten

Topografie

 • Opmetingen bestaande en as-built-toestand
 • Opmaak verkavelingsplannen met stedenbouwkundige voorschriften
 • Opmaak afbakeningsplannen voor precadastratie
 • Opmaak rooilijn- en onteigeningsplannen
 • Opmaak plannen voor afschaffen of verleggen van buurtwegen
 • Uitzetten rooilijnen, loten en perceelsgrenzen
 • Berekeningen duizendsten voor verkoop meersgezinswoningen

Ruimtelijke planning

 • Inrichtingsplannen woon- en bedrijvenzones
 • Inrichtingsplannen sportsite
 • Gemeentelijke RUP
 • Hemelwaterplannen

Afkoppeling

 • Afkoppelingsstudie private woningen
 • Afkoppelingsstudie bedrijven en publieke gebouwen
 • Keuring private riolering (enkel projectgebonden woningen)

GIS

 • Riooldatabanken voor Aquafin
 • Gemeentelijke KLIP-riooldatabanken (Pittem, Ledegem, Wielsbeke)
 • Inventarisatie toestand landbouwwegen
 • Terreinmodellen
 • Digi-RUP-bestanden