INFRA in de kijker

Metamorfose van een gebied van 50ha tot een duurzame wijk van 1000 gezinnen

ROESELARE/HOOGLEDE Metamorfose van een gebied van 50ha tot een duurzame wijk van 1000 gezinnen komt er dankzij INFRAbureau DEMEY

Wij zijn in dit gebied betrokken bij niet minder dan 8 uitvoeringsdossiers van diverse opdrachtgevers en kunnen zo zelf de beeldkwaliteit van het geheel bewaren en vernieuwende concepten uniform toepassen.

Fietstunnel onder de Grote Ring R32 (Hooglede)

Fietstunnel onder de Grote Ring R32 (Hooglede)

De gelijkgrondse oversteek van fietsers over de Grote Ring is vandaag uitermate gevaarlijk, ondanks de snelheidsbeperking en de halvering van de rijvakken. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben wij het ontwerp uitgewerkt voor de aanleg van een fietstunnel onder de Grote Ring en de herinrichting van een lichtengeregeld kruispunt Honzebrouckstraat-R32. Ook de Provincie West-Vlaanderen draagt zijn steentje bij met de aanleg van een waterspaarbekken in de vrijgekomen ruimte, zodat we ook in tijden van droogte landbouwers kunnen helpen. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en we hopen de werken in 2022 uit te voeren.

Nieuwe woonwijk Roobaertpark (Roeselare)

Nieuwe woonwijk Roobaertpark (Roeselare)

Sinds 2018 hebben wij de ontwerp- en/of uitvoeringsfasen van meerdere woonontwikkelingen voor Hectaar, Matexi, Woningbouw Lapeirre, de familie Callewaert en bouwmaatschappij De Mandel begeleid. Op grondgebied Roeselare zullen circa 400 woonentiteiten gerealiseerd worden in een groene omgeving met een voorkeur voor woonerven met aparte parkeerclusters boven de klassieke woningen met inpandige garages. De nieuwe wijk zal energiezuinig zijn door de aansluiting op het warmtenet, zal verkeersveilig zijn door een netwerk van trage wegen en zal waterneutraal zijn door het voorzien van grootschalige infiltratie- en buffersystemen. We zijn trots om dit voor de streek nieuw maar duurzaam concept te kunnen uitwerken.

Nieuwe woonwijk Schaerkehoek (Hooglede)

Nieuwe woonwijk Schaerkehoek (Hooglede)

In opdracht van Dumobil, Woningbouw Blomme en familie Sioen hebben we de nieuwe wijk Schaerkehoek ontworpen. Deze telt in haar totaliteit om en bij de 240 wooneenheden en er kan gekozen worden voor een landelijke of moderne bouwstijl in een zowel halfopen als gesloten bebouwing. Centraal is er een brede toegankelijke groenzone die aansluit op zowel de groenzone van het bedrijventerrein als de groenzone van Roobaertpark. De volledige verkaveling wordt eveneens aangesloten op een warmtenet en er wordt heel wat aandacht geschonken aan de mobiliteit (éénrichtingsstraten voor het autoverkeer, N-Z en W-O-fietsverbindingen). Intussen is de eerste fase van de verkaveling uitgerust en worden de eerste woningen al gebouwd.

Nieuwe regionale bedrijvenzone (Hooglede)

Nieuwe regionale bedrijvenzone (Hooglede)

Op de restgronden van pvc-specialist Deceuninck, tussen de Grote Ring en de nieuwe groenbuffer van de woonwijken, werd een eigentijdse bedrijvenzone van circa 9 ha ontworpen, die vlot bereikbaar is en rekening houdt met de heroriëntering van de interne mobiliteit van het bedrijf. De ontsluiting van het vrachtverkeer hoeft na aanleg van de wegenis immers niet altijd via de drukke Brugsesteenweg te gebeuren, maar kan nu ook via de Roger Deceuninckstraat, zoals de nieuwe weg zal heten. INFRAbureau DEMEY stond zowel in voor de inrichtings- en mobiliteitsstudie en de begeleiding van de werf als de herverkaveling van de kadastrale percelen.

Herwaardering Godelievewijk (Roeselare)

Herwaardering Godelievewijk (Roeselare)

In 2 jaar tijd hebben wij samen met de diensten en de beleidsmensen van de stad Roeselare meegewerkt aan een grootschalige herinrichting van de voornaamste verkeersassen van de Godievewijk, namelijk de Honzebroekstraat en de Gitsestraat. Na een intensief participatietraject met de burgers en een complexe studie van de onderbouw (waterbuffering, gescheiden riolering, warmtenet, nutsleidingen en bomen moesten allemaal een juiste plaats krijgen) konden wij de definitieve plannen aan de gemeenteraad van november 2020 voorleggen. De voorbereidende nutswerken van dit megaproject zijn intussen gestart en we hopen eind 2023 de vernieuwde wegen te kunnen opleveren.

1 september 2021

Over ons

INFRAbureau Demey

Ons studiebureau heeft meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van hoogwaardige INFRAprojectdossiers en creatieve oplossingen voor diverse INFRAstudies binnen een straal van 40 km rondom ons kantoor in Roeselare. We werken nauw samen met landschapsarchitecten voor publieke ruimteontwerpen en met architectenbureaus voor moderne bouwprojecten. Ons dynamische team staat voor proactieve samenwerking met opdrachtgevers en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, boordevol nieuwe mogelijkheden en succesverhalen.