INFRAtrend

Ethische Code Infra

Waarom een ethische code in de INFRA ?

We moeten voldoen aan alsmaar complexere procedures en dat werkt soms contraproductief en leidt tot frustratie en verlies aan arbeidsvreugde. De samenwerking tussen de diverse bouwpartners komt daardoor onder druk te staan. We wensen met de nieuwe Ethische Code Infra, ook Bouwen aan Ethiek genoemd, een subjectieve en nadelige interpretatie van een richtlijn of norm door één persoon te kunnen vermijden en indien het echt nodig is, die persoon zelfs kunnen terechtwijzen. Het blijft nodig om het welzijn van alle werknemers bij de uitvoering van hun werk te respecteren. Een ingenieur of projectverantwoordelijke denkt er niet altijd bij na of de manier waarop hij een idee uiteenzet of verdedigt wel correct is. Wij hebben een zeer goede kennis van de technische achtergrond van een concept en denken snel dat iedereen ons wel zal volgen, maar dat lukt niet altijd. Wetende dat de druk om te presteren in de maatschappij steeds hoger wordt, zowel op het werk als thuis, mogen we niet aanvaarden dat een compromis niet meer mogelijk is.

Hoe kwam dit tot stand?

Samen met OVIO, de vakvereniging van lokale ontwerpers waarvan INFRAbureau Demey lid is, hebben wij de markt eerst een beetje afgetast en zijn we op zoek gegaan naar gelijkgestemde personen. Ethiek en welzijn zijn dan ook geen evident gespreksthema in onze 'harde' sector. Met de hulp van professor en mediafiguur Ignaas Devisch en afgevaardigden van Bouwunie, Aquafin, ORI, Vlawebo en VVSG hebben we in een jaar tijd de brochure Bouwen aan Ethiek samengesteld waarin werkafspraken en intercollegiale verhoudingen duidelijk worden omschreven. We hebben de ambitie om deze code toe te passen in de ganse sector van de riolering, wegenis en omgeving, afgekort de infrastructuur, en dit zowel tijdens de ontwerpfase in de samenwerking tussen ontwerper, opdrachtgever en overheid als tijdens de uitvoeringsfase in de samenwerking met de aannemer en de nutsbedrijven erbij.

Wat zijn de verwachtingen ?

De neerslag op de fysieke en mentale gezondheid van onze werknemers wordt ons duidelijk gemaakt in de actualiteit : burn-out, stress, toenemend ziekteverzuim, … . We zien dat jonge werknemers van ontwerpbureaus het niet langer pikken dat zij, terecht of onterecht, hard worden aangepakt en daardoor andere uitdagingen zoeken. Daarom is het de hoogste tijd om er iets aan te doen. Respect moet je niet krijgen maar zelf afdwingen door je houding en je gedrag. Op tijd zijn, positief en vriendelijk blijven en openstaan voor elkaars mening zijn vaardigheden waar geen talent voor nodig is.
Het oplijsten van opmerkingen via ellenlange heen- en weermails en het verzieken van de werksfeer door onrealistische doelstellingen voorop te stellen zijn zaken die zo snel mogelijk tot het verleden moeten behoren. De deelnemers aan de vergaderingen moeten de beslissingsbevoegdheid hebben, zodat vergaderingen efficiënt kunnen verlopen en hun aanal tot een minimum kan herleid worden. Streng maar rechtvaardig, moet het motto blijven en we moeten durven foute inschattingen toe te geven. Het feit dat een hele sector zoiets onderschrijft is blijkbaar uniek.

 

Hoe zal dit praktisch verlopen ?

We hopen dat zoveel mogelijk instanties deze ethische code willen ondersteunen en een clausule met een verwijzing naar deze Ethische Code Infra willen opnemen in toekomstige bestekken. Deze code biedt een algemeen kader dat een verdere vertaalslag kan krijgen in procedures of concrete werkafspraken maar is niet juridisch afdwingbaar. Vanaf 1 januari 2021 treedt professor Ignaas Devisch op als onafhankelijke vertrouwenspersoon die het naleven van de ethische code zal opvolgen en bij mogelijke conflicten als bemiddelaar zal optreden. Een klacht kan bij hem ingediend worden via het mailadres info@bouwenaanethiek.be. Wij verzekeren dat alle partners, die de ethische code financieel steunen, geen inspraak zullen hebben in de behandeling van de voor ons anonieme klacht. Via de website kun je meer praktijkvoorbeelden terugvinden van wat gewenst en ongewenst gedrag is.

Zijn er al voorbeelden ?

Op 23 oktober 2020 heeft INFRAbureau DEMEY de start van de eerste ethische werf in Vlaanderen met de nodige persaandacht in ons eigenste Roeselare bekendgemaakt. In de Brugsesteenweg waar opdrachtgevers AWV en Aquafin samen met de stad Roeselare een stuk van de kleine ring herinrichten ten gunste van de fietsers en de bus, zullen we speciale aandacht schenken aan de communicatie tussen de bouwpartners.

Waar vind ik meer informatie?

Wie hierover meer informatie wenst of als partner wil toetreden, kan mailen naar info@bouwenaanethiek.be of surfen naar www.bouwenaanethiek.be.

1 september 2021

Over ons

INFRAbureau Demey

Ons studiebureau heeft meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van hoogwaardige INFRAprojectdossiers en creatieve oplossingen voor diverse INFRAstudies binnen een straal van 40 km rondom ons kantoor in Roeselare. We werken nauw samen met landschapsarchitecten voor publieke ruimteontwerpen en met architectenbureaus voor moderne bouwprojecten. Ons dynamische team staat voor proactieve samenwerking met opdrachtgevers en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, boordevol nieuwe mogelijkheden en succesverhalen.